Forklift Tamir Bakım


Forklift iş makinesi çeşitli hareketler yaptırılarak paletleri, ürünleri taşımak ve istiflemek için kullanılır. Bu esnada forklift iş makinesinin çalışan, hareket eden parçaları  arasında zamanla aşınmalar, sürtünmeler, kopmalar, çürümeler vb. arızaların meydana gelmektedir. Forklift iş makinasının çalışma ömrünü uzatmak için ve çalışırken devamlı sorunlarla uğraşmamak için forkliftlerin 200 saat'de 1defa periyodik bakımlarının yapılması zorunludur. Periyodik bakım; kontrol, tamamlama gibi diğer bakım şekillerine ek olarak Kuru Yağlama ve Ayarlamayı da kapsamaktadır
- Kontrol


-Tamamlama


- Değiştirme


- Ayarlama


- Kuru Yağlama


-Onarım yapılması gereken bakım arasında yer alır. Operatör 1-10 saatte  ya da vardiya değişimlerinde makine imalatçısının ve işyerinin talimatları doğrultusunda bakım yapmalıdır. Makinenin genel olarak motor, şanzıman, cer, diferansiyel, hidrolik sistem yağları her yağ değişiminde analiz edilmeli ve yağın içinde bulunan aşırı element miktarları değerlendirilerek ortaya çıkmaya hazır arıza belirlenebilir. Böylece problemli daha çabuk ve ağır hasara uğramadan bertara edebelirsiniz.
Yağ analizi ile erken uyarı bakım sisteminde tek bir yağ numunesi ile durumun kritik olup olmadığını anlaşılabilir. Fakat analizler sürekli yapıldığında henüz bu noktaya gelmeden gerekli tedbirlerin alınması sağlanır. Kontrol periyotları makine üreticisi firmaların yağ değişimi için önerdiği zamanlarda yapılır. Kullanılacak yağ ne kadar kaliteli olursa moturunuzun ömrü de o kadar uzun olur.